Schilder Dantumadiel

Weinig mensen hebben al gehoord van het Friese plaatsje Dantumadiel. Deze landelijke gemeente bestaat voornamelijk uit agricultuur en landbouw bedrijven en gebieden. Het plaatsje heeft echter wel een lange geschiedenis. Het werd al genoemd in een document uit 1242 onder de naam Donthmadeil zoals het toen heette. Dit was een deel van het Winninghe district en er was een burgemeester die Dantumadiel samen met Rinsumageast en Dantumawoude leidde.

In dit plaatsje wonen vooral boeren en agri arbeiders in soms prachtige boerderijen. Omdat juist boerderijen veel onderhoud vergen, is er sinds kort een schildersbedrijf Dantumadiel wat zich gevestigd heeft in deze landerijen. Deze schilder Dantumadiel heeft jarenlange ervaring met het schilderen van boerderijen in omliggende gemeenten, maar richt zich dus sinds kort voornamelijk op de markt in Dantumadiel. Er was nog geen schilder in Dantumadiel, en daarom lopen de zaken momenteel best goed. Het schildersbedrijf Dantumadiel heeft al een groot klantenbestand opgebouwd, en mag binnenkort ook het gemeentehuis van een nieuw kleurtje gaan voorzien. Dit zal daarna voor nog meer klandizie zorgen, omdat het bedrijf dan nog een beetje bekender zal worden onder de veruit elkaar liggende boerderijen. Het zal niet lang duren voordat iedereen wel zo’n mooi geschilderde boerderij wil.