Schilder Franekeradeel

Franekeradeel is ook een gemeente in Noord-Nederland, in de provincie Friesland. Het werd opgericht in 1984, toen ook vele andere gemeenten samengingen, door een combinatie van de vroegere gemeente Frankeradeel met de stad Franeker en delen van Barradeel. In het West-Fries zegt men Frentsjerteradiel. Indien u zelf in deze prettige woonomgeving woont, en plannen heeft gemaakt om wat aan uw huis op te knappen of te verbouwen, dan moet u allereerst bij de gemeente zijn voor het bestemmingsplan. Tevens moet vaak ook een bouwvergunning worden aangevraagd. Het is belangrijk om dit goed na te gaan. Pas nadat er aan alle voorschriften is voldaan, zoals bouwhoogtes, goothoogtes en oppervlaktes, want het bestemmingsplan is juridisch bindend, is het mogelijk om verder te gaan met de afwerking van uw huis. Pas nadat alle administratieve zaken in orde zijn mag u een schilder Franekeradeel in de arm nemen. Sinds kort weet menig schildersbedrijf Franekeradeel wel wat wel en niet toegestaan is, omdat zij het op zich hebben genomen zich daar in te verdiepen. Het blijkt zo te zijn dat vele mensen het niet zo nauw nemen met de richtlijnen, en de schilder in Franekeradeel wordt niet graag op het matje geroepen. Dit kan gebeuren omdat als de schilder Franekeradeel bezig is met het uitvoeren van schilderswerken er net een controle door de politie of gemeente plaatsvindt, en dan is het schildersbedrijf Franekeradeel de eerste persoon die wordt aangesproken. Omdat ze dit zelf zo lastig vonden heeft men besloten zich beter te verdiepen in wat wel en niet is toegestaan.