Schilder Heumen

In Heumen worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd tussen de bewoners van dit kleine plaatsje en de gemeente. Op deze manier hebben de deelnemers de gelegenheid om elkaar te leren kennen en om in de toekomst gemakkelijker contact met elkaar te kunnen zoeken voor mogelijke samenwerkingsverbanden. Het doel van deze meetings is om te zorgen dat er over problemen gesproken kan worden en dat zodoende op een efficiëntere manier oplossingen aan gedragen kunnen worden. Een onderwerp dat al gauw naar voren kwam was dat er op een bepaald gebied wel redelijk wat werk te verrichten valt. De meeste huizen in Heumen zijn namelijk broodnodig aan een goed schilderwerk toe. Allereerst werd de naam van schildersbedrijf Heumen genoemd. Dit is namelijk een schilder in Heumen die al vele generaties lang haar werkzaamheden verricht. Later werd voorgesteld om toch ook een zoektocht naar een andere schilder Heumen te houden om zo ook andere schilders in Heumen een eerlijke kans te kunnen geven. Tijdens de tweede avond en na een boeiende presentatie werden de onderzoeksresultaten gepubliceerd. Verschillende schilders hadden een prijsofferte opgemaakt, maar uiteindelijk bleek toch dat schildersbedrijf Heumen, zoals ergens wel verwacht, de goedkoopste bleef. Het was daarom niet moeilijk om toch te kiezen voor het favoriete schildersbedrijf. De werken zijn inmiddels in volle gang.