Schilder Lochem

Lochem is een gemeente in het oosten van Nederland. Het is ook het Hebreeuwse woord voor soldaat of strijder. Op 1 januari 2005 werd de gemeente samengevoegd met de gemeente Gorssel. Lochem ligt achttien kilometer ) ten oosten van Zutphen en het kreeg haar stadsrechten al in 1233. Tot in de 17e eeuw, was het vaak belegerd en platgebrand. Na 1700, werd het een kleine markt stad voor de boeren in de omgeving. De gemeente Lochem probeert momenteel om met zo weinig mogelijk kosten toch de openbare ruimte zo goed mogelijk te kunnen beheren en onderhouden. Voor de openbare schilderwerken is men op zoek gegaan naar een goede schilder in Lochem. Deze klus bleek nog niet echt gemakkelijk omdat er zich maar weinig schilder Lochem beschikbaar hadden gesteld voor opname in de Gouden Gids. Gelukkig bestaat er sinds kort deze website, en hier vindt u door een paar simpele drukken op de knop een schildersbedrijf Lochem. Als dit u niet tevreden stelt, dan zijn er nog talrijke andere schilder Lochem te vinden. Uiteindelijk zijn alle openbare werken opnieuw geschilderd. Het effect van dit simpele onderhoud, wat helemaal niet veel geld kostte, heeft wel gezorgd voor een fenomenale verbetering van het esthetische aanzicht van Lochem.