Schilder Neder-Betuwe

Neder-Betuwe is zoals u waarschijnlijk wel weet, een gemeente in het oosten van Nederland, in de provincie Gelderland. De gemeentelijke grenzen zijn eigenlijk voor een groot deel bepaald door de rivier de Waal in het zuiden, de rivier de Rijn in het noorden en het Amsterdam-Rijnkanaal in het westen. Het is erg opvallend dat er op de kade van de rivier de Rijn een zeer groot schildersbedrijf Neder Betuwe is gevestigd. Deze schilder in Neder Betuwe zorgt voor alle schilderwerken in de omgeving en ook in de omliggende gemeentes. Dankzij de schilder Neder Betuwe kunnen alle werken op zorgvuldige en efficiënte manier worden uitgevoerd. Het is verder nog interessant dat door de ligging tussen de twee rivieren het gebied eigenlijk een polder is waarbij de dijken de voormalige uiterwaarden tegen overstromingen beschermen. Tijdens archeologische opgravingen zijn resten uit de steentijd en de ijzertijd gevonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zag het gebied vele gevechten. Tijdens de Duitse inval in mei 1940 werd het gebied namelijk aangevallen. In september 1944 kwam het gebied opnieuw onder vuur tijdens en na de operatie Market Garden. De lokale economie draait vooral op de landbouw waaronder de fruitplantages en boomkwekerijen en een aantal fabrieken.